Koulutusteni tavoite on, että osallistujat oivaltavat oman osuutensa tärkeyden hyvinvoinnissaan ja että jokainen tahtoessaan voisi kokea olevansa sekä hengissä että elossa.

Olet oman elämäsi paras asiantuntija. Koulutuksissa tätä vahvistava näkökulma syntyy jokaisen oman oivalluksen kautta. Osallistuja voi halutessaan vain kuunnella tai nostaa aihepiiriin katsomansa teeman yhdessä käsiteltäväksi – näin luomme tilaisuuden yhdessä. Olkoon aiheena muutos, terveys, työ – ja toimintakyky, ihmissuhteet, menestyminen, luopuminen, häpeä, syyllisyys, stressi, mikä tahansa – käsittelemme aiheen siltä osin mikä jokaisen aikuisen on itse oivallettava päästäkseen eteenpäin. Luennot ja koulutukset sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tutkimaan elämäänsä nykytilanteesta riippumatta asenteella: tämä on hyvä lähtökohta.

Koulutusteni tavoite on hyvinvoinnin lisääntyminen yksilössä ja yhteisössä olosuhteista riippumatta.

Palautteissa toistuvat seuraavat: Osallistava, muttei pakottava. Sain paljon toteuttamiskelpoisia oivalluksia ja toimivia menetelmiä käyttööni. Uudet tutkimustiedot (esim. myeliinit, polyvagaaliteoria) yhdistettynä kokemuksin ikiaikaiseen auttoivat oivaltamaan miksi toistuvissa nykymuutoksissa minuusvoima ja oma tahto ovat välttämättömiä oman toimintakyvyn ja toimivan yhteistyön säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

Yleisön aktiivisesti mukaan ottavan luennon suosituimmat aiheet:

Muutoksen aika.

Muutos – mitä se minuun vaikuttaa. Ehjin nahoin muutoksissa.

Oivalluksista virkeyttä. Mielekästä elämää, itsestäänselvyyksiä ja sattumia.

Luennot ja koulutukset ovat räätälöitävissä moneen tarpeeseen. Edellä mainittujen aiheiden lisäksi terveys, häpeä ja syyllisyys eri kokonaisuuksiin liittyneinä alustuksina tai luentoina ovat olleet kestosuosikkeja aina. Lisäksi olen vetänyt pitkäkestoisempia muutosvalmennuksia ja työnohjauksia.

”Oivallusmenetelmät ovat yksinkertaisia ja toimivia työkaluja kaikenlaisiin muutoksiin, stressitilanteisiin ja erilaisiin elämän tienristeyksiin. Siksi ne sopivat erinomaisesti myös työhyvinvointikoulutuksiin.”

-Sirkka Santapukki

Categories:

Tags:

Comments are closed

Viimeisimmät kommentit

Ei kommentteja.