Koulutukset

Koulutusteni tavoite on, että osallistujat oivaltavat oman osuutensa tärkeyden hyvinvoinnissaan ja että jokainen halukas voisi kokea olevansa sekä hengissä että elossa.

Luennolla paneudutaan terveyteen ja sen edistämiseen uudella, vaikkakin toisaalta ikiaikaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Kuvitelma siitä, että stressiä, aikaa tai elämää voisi hallita, on harhaanjohtava. Kaikenlainen muutos kuuluu väistämättä elämäämme. Siitä seuraava stressireaktio on vastoin yleistä käsitystä terveyttä, joka antaa voimaa ja virkeyttä. Vasta pitkittyessään reaktio muuttuu lamaavaksi ja uuvuttavaksi. Nämä epämukavat tunteet ja tuntemukset ovat kuitenkin työstettävissä onnellisuuden rakennusaineiksi. Koulutukseen osallistuvat saavat tietoa ja keinoja niin haitallisen stressireaktion ennaltaehkäisyyn kuin purkamiseenkin.

Myös tunteiden tarttumista käsitellään. Pysyäkseen virkeänä on tärkeää oppia tunnistamaan, milloin omassa itsessä tuntuvat epämukavat tunteet eivät olekaan omia, vaan toisista ihmisistä ilmapiirin kautta siirtyneitä olotiloja. On tärkeä oivaltaa, milloin itse voi omalla muutoksellaan rakentaa ihmissuhteita toimivammiksi ja milloin ihmissuhteesta tai tilanteesta lähteminen on välttämätöntä.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyen ei varsinaisia hokkus pokkus -konsteja ole, mutta luennolla on mahdollista saada suurenkin muutoksen alulle laittavia oivalluksia sekä toimivia menetelmiä jatkossakin käytettäväksi.

Alla on Yhteys-kirjaani perustuva koulutusrunko, joka on saanut osallistujilta ja työyhteisöiltä kiitosta:

Oivalla yhteys terveyden, ihmissuhteiden ja työkyvyn välillä

Yleisön aktiivisesti mukaan ottavan luennon aiheita:
  • Terveys ja toimintakyky - vastuu omasta toimintakyvystä osana toimivaa työkykyä
  • Muutos ja toimintakyvyn säilyttäminen - stressiä ei voi hallita, mutta stressi pitää purkaa
  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus - välitilan merkitys toimivissa ihmissuhteissa
  • Persoonallisuus vai persoonallisuushäiriö - uuvuttavien ihmissuhteiden ja vaikeiden ristiriitojen aallokosta selville vesille
Luennot ja koulutukset ovat räätälöitävissä moneen tarpeeseen. Edellää mainittujen aiheiden lisäksi olen muun muassa pitänyt ravitsemustilaan liittyviä luentoja ja vetänyt pitkäkestoisempia muutosvalmennuksia ja työnohjauksia.


"Oivallusmenetelmät ovat yksinkertaisia ja toimivia työkaluja stressitilanteisiin ja erilaisiin elämän tienristeyksiin. Siksi ne sopivat erinomaisesti myös työhyvinvointikoulutuksiin."

-Sirkka SantapukkiPyydä koulutustarjous.

Avoimet koulutukset, katso Luennot. 

Hartola
25.11.2018

Lisää luentoja »

Terveyden avaimia:

Klikkaa ja lue!